SET
Last1,659.20
Change(%)+11.88(0.72%)
SET 100
Last2,436.52
Change(%)+19.79(0.82%)
SET 50
Last1,105.88
Change(%)+9.09(0.83%)
MAI
Last384.27
Change(%)+1.37(0.36%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1659.20 1647.32 1645.33 13,635,081,844 0 1547.02 - 1852.51