SET
Last1,811.76
Change(%)-4.32(-0.24%)
SET 100
Last2,639.98
Change(%)-7.94(-0.30%)
SET 50
Last1,192.49
Change(%)-2.77(-0.23%)
MAI
Last497.19
Change(%)+2.19(0.44%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1811.76 1816.08 1813.00 11,820,612,958 0 0.00 - 0.00