SET
Last1,631.40
Change(%)+27.37(1.71%)
SET 100
Last2,379.08
Change(%)+43.46(1.86%)
SET 50
Last1,075.84
Change(%)+19.52(1.85%)
MAI
Last350.02
Change(%)+7.22(2.11%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1631.40 1604.03 1608.98 23,700,408,444 0 1547.02 - 1766.62