SET
Last1,721.33
Change(%)+5.33(0.31%)
SET 100
Last2,535.07
Change(%)+9.36(0.37%)
SET 50
Last1,145.73
Change(%)+3.75(0.33%)
MAI
Last362.91
Change(%)+1.87(0.52%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1721.33 1716.00 1716.05 18,854,809,324 0 1547.02 - 1766.62