SET
Last1,614.12
Change(%)+4.33(0.27%)
SET 100
Last2,365.25
Change(%)+5.48(0.23%)
SET 50
Last1,072.13
Change(%)+1.64(0.15%)
MAI
Last339.36
Change(%)+0.29(0.09%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1614.12 1609.79 1604.67 14,481,925,997 0 1547.02 - 1766.62