SET
Last1,749.42
Change(%)-6.70(-0.38%)
SET 100
Last2,567.04
Change(%)-12.09(-0.47%)
SET 50
Last1,154.60
Change(%)-4.94(-0.43%)
MAI
Last452.16
Change(%)+1.22(0.27%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1749.42 1756.12 1751.29 12,967,775,546 0 0.00 - 0.00