SET
Last1,735.10
Change(%)+11.66(0.68%)
SET 100
Last2,546.55
Change(%)+17.70(0.70%)
SET 50
Last1,147.90
Change(%)+7.53(0.66%)
MAI
Last375.18
Change(%)+1.35(0.36%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1735.10 1723.44 1734.38 18,943,081,623 0 1547.02 - 1766.62