SET
Last1,620.78
Change(%)-10.65(-0.65%)
SET 100
Last2,379.44
Change(%)-16.99(-0.71%)
SET 50
Last1,081.38
Change(%)-7.90(-0.73%)
MAI
Last335.20
Change(%)-1.54(-0.46%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1620.78 1631.43 1630.43 16,948,030,727 0 1547.02 - 1748.15