SET
Last1,626.71
Change(%)+0.80(0.05%)
SET 100
Last2,385.03
Change(%)+0.89(0.04%)
SET 50
Last1,083.47
Change(%)+0.42(0.04%)
MAI
Last363.06
Change(%)+0.36(0.10%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1626.71 1625.91 1626.89 7,888,915,207 0 1547.02 - 1810.53