SET
Last1,573.19
Change(%)+3.57(0.23%)
SET 100
Last2,246.02
Change(%)+6.07(0.27%)
SET 50
Last1,001.85
Change(%)+2.58(0.26%)
MAI
Last537.73
Change(%)+5.36(1.01%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1573.19 1569.62 1571.78 6,636,474,813 0 0.00 - 0.00