SET
Last1,337.51
Change(%)-7.60(-0.57%)
SET 100
Last1,960.86
Change(%)-13.92(-0.70%)
SET 50
Last888.84
Change(%)-6.29(-0.70%)
MAI
Last284.60
Change(%)-0.99(-0.35%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1337.51 1345.11 - 19,747,051,309 0 1024.46 - 1748.15