SET
Last1,582.36
Change(%)+1.45(0.09%)
SET 100
Last2,251.44
Change(%)+2.52(0.11%)
SET 50
Last996.26
Change(%)+1.30(0.13%)
MAI
Last576.92
Change(%)-0.16(-0.03%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1582.36 1580.91 1582.93 9,453,246,871 0 0.00 - 0.00