SET
Last1,609.45
Change(%)-5.54(-0.34%)
SET 100
Last2,361.25
Change(%)-7.95(-0.34%)
SET 50
Last1,071.65
Change(%)-2.55(-0.24%)
MAI
Last384.24
Change(%)-6.20(-1.59%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1609.45 1614.99 1613.23 12,610,007,239 0 1584.68 - 1852.51