SET
Last1,768.31
Change(%)+14.14(0.81%)
SET 100
Last2,594.19
Change(%)+22.06(0.86%)
SET 50
Last1,171.03
Change(%)+9.77(0.84%)
MAI
Last474.16
Change(%)-0.62(-0.13%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1768.31 1754.17 1761.04 12,154,953,867 0 0.00 - 0.00