SET
Last1,601.77
Change(%)+13.39(0.84%)
SET 100
Last2,354.34
Change(%)+22.63(0.97%)
SET 50
Last1,073.73
Change(%)+9.16(0.86%)
MAI
Last361.55
Change(%)+4.14(1.16%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1601.77 1588.38 1587.82 12,678,179,348 0 1547.02 - 1852.51