SET
Last1,692.58
Change(%)+9.15(0.54%)
SET 100
Last2,430.09
Change(%)+11.84(0.49%)
SET 50
Last1,079.07
Change(%)+4.70(0.44%)
MAI
Last564.54
Change(%)+4.05(0.72%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1692.58 1683.43 1673.51 11,052,411,309 0 0.00 - 0.00