SET
Last1,671.06
Change(%)+24.17(1.47%)
SET 100
Last2,444.41
Change(%)+40.18(1.67%)
SET 50
Last1,103.32
Change(%)+18.47(1.70%)
MAI
Last431.45
Change(%)+3.22(0.75%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1671.06 1646.89 1651.36 15,743,060,119 0 0.00 - 0.00