SET
Last1,795.99
Change(%)+1.05(0.06%)
SET 100
Last2,631.04
Change(%)+2.34(0.09%)
SET 50
Last1,190.20
Change(%)+1.55(0.13%)
MAI
Last489.65
Change(%)+1.53(0.31%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1795.99 1794.94 1797.31 3,892,409,329 0 0.00 - 0.00