SET
Last1,563.85
Change(%)+12.03(0.78%)
SET 100
Last2,321.80
Change(%)+21.89(0.95%)
SET 50
Last1,057.87
Change(%)+9.02(0.86%)
MAI
Last313.70
Change(%)+4.24(1.37%)
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าช้า 15 นาที
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: เวลา : น.

: SET

 
 
  • Period
  • 5 D
  • 10 D
  • 3 M
  • 1 Y
SYM ราคาล่าสุด ก่อน เปิด ปริมาณ มูลค่า 52w / ช่วง
SET 1563.85 1551.82 1558.60 18,929,178,138 0 1546.51 - 1748.15